Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
admin

Tutanak Örnekleri Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle

Çeşitli Konularda 5 Tane Tutanak Örneği

İşe Gelmeme Tutanağı

TUTANAKTIR
Tarih……/……/20 
KONU : 
Kurumumuzun ……………………. bölümünde …………………….. görevi yapmakta olan ve aşağıda açık kimliği yazılı çalışan ; amirlerinden/ işvereninden yazılı ve sözlü izin almadan ve hakli bir neden bildirmeden ( çalışan yada yakınları ile temasa geçilerek devamsızlığının nedeni anlaşılacaktır.) …../……/20 tarihi itibariyle iş yerindeki mesaisine gelmemiş, mazeret dahi bildirmemiştir.  Durumu belirten iş bu tutanak tebellüğ yerine geçmesi için şahitler huzurunda imza altına alınmıştır. ………/………/20 
ŞAHİT ŞAHİT ŞAHİT 
(ADI SOYADI) (ADI SOYADI) (ADI SOYADI)
İLGİLİ ÇALIŞANIN 
• ADI SOYADI : TELEFON : 
• UNVANI : İMZA : 
Savunmanızı Yazmaya Buradan Başlayınız :Olay Tutanağı Örneği

Olay Tutanağı
31 Temmuz Salı günü 16:29 saatleri arasında personel amirliği görevini yürüttüğüm xxx isimli firmanın personel yemekhanesinde A.H. isimli çalışan Z.T isimli başka bir çalışanı darp ederek kafasını duvara vurmuştur. Bunun sonucunda Z.T adlı çalışan yere düşmüş ve bayılmıştır. Hemen ilk müdahalesi yapılarak sağlık ocağına sevk edilmiştir. Ve ailesi bilgilendirilmiştir. İşbu olay tutanağı tarafımdan olay yerinde tanzim edildikten sonra imza altına alınmıştır.

İmza
İsim
Personel Amiri


Şahitler
İmza

Zimmet Tutanağı

TESLİM-TESELLÜM BELGESİDİR

 

……………. Fakültesi/Yüksekokulu/Meslek Yüksekokulu ………………..…………… Bölümü/Programı, …….….. Eğitim-Öğretim yılı ……... yarıyılına ait …….……………….. dersinin ……. adet sınav evrakı ve yoklama listesi kapalı zarf içerisinde ……… tarihinde elden teslim ettim.

 

 

 

TESLİM EDEN                                                                   TESLİM ALAN

 

Adı, soyadı, unvanı                                                                                 Adı, soyadı, unvanı

       (İmza )                                                                                    (İmza)   Teslim Tutanağı
TESLİM TUTANAĞI../../20….. Tarihinde ............................ TC Kimlik Nolu ............................  ........................‘a aşağıdaki araç gereç zimmetlenerek teslim edilmiştir.ARAÇ/GEREÇ NİTELİĞİ

ÖZELLİKLERİ

DİĞER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yukarıda teslim edilen araç/gereçlerden  ............... ........................ sorumludur.


Kullanım şartları ve şirketin zimmet kuralları hakkında bilgi verilerek yukarıdaki araç gereçleri teslim aldım .


Tarafıma zimmetlenen araç gereçeleri uygun şekilde ve çalışma süresince kullanacağımı tahaahüt ederim.


Bu araç/gereçlerin; zarar görmesi veya arızalanması halinde ilgili yerlere bilgi vereceğimi, ‘şirket araç/gereç kullanma talimat ve prosedürlerine’ uygun olarak özenli ve dikkatli şekilde kullanacağımı, şahsi kusurum veya kasti sebeple oluşacak her türlü zararda İş Mevzuatının uygun gördüğü şekilde yapılacak işlemleri ve yaptırımları kabul ettiğimi beyan ederim.


   Teslim Alan           Teslim Eden

Ad Soyad / İmza        Ad Soyad / İmza
Hasar Tespit Tutanağı

Hasar Tespit Tutanağı
03 Eylül Çarşamba günü 13:00/14:00 saatleri arasında şantiye şefi görevini yürüttüğüm xxx isimli firmanın yenievler inşaatında Ahmet Mehmet yönetimindeki dozer geri geri giderken yerde duran fayansların üzerinden geçerek kırmıştır. Hemen müdahale edilerek diğer kolilerin zarar görmesi engellenmiştir. 5 koli fayans kullanılamaz hale gelmiştirİşbu hasar tutanağı tarafımdan olay yerinde tanzim edildikten sonra görgü şahitleri ali veli ve yusufa boza imzalatılmıştır.

İmza
İsim
Şantiye Şefi


Şahitler
İmza


Tutanak Örnekleri Resimleri

 • 2
  Olay Tutanağı Örneği 6 ay önce

  Olay Tutanağı Örneği

Tutanak Örnekleri Sunumları

 • 11
  Önizleme: 1 yıl önce

  Olay Tutanağı Örneği (Word)

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  OLAY TUTANAĞI10/10/2010 günü 11:00 – 11:20 saatleri arasında nöbet görevini yürüttüğüm Atatürk İlköğretim Okulu 2. katında, tuvaletlerin hemen önünde bir kargaşa farkedilmiş, 8. sınıf öğrencisi Zeki’ nin 7. sınıf öğrencisi Hasan’ ı darp edip kafasını duvara vurmasıyla Hasan bayılıp yere düşmüş ve alnında yaklaşık 10 cm lik bir yarık oluşmuştur. Hemen ilk müdahalesi yapılıp yakındaki sağlık ocağına sevkedilmesi sağlanmıştır.İşbu olay tutanağı tarafımdan olay yerinde tanzim edilerek imza altına alınmıştır. 10/10/2015 saat 11:15İmzalarNöbetçi öğretmen Şahit Şahit Okul Müdürü
 • 9
  Önizleme: 1 yıl önce

  Savunma istem yazısı

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  SAVUNMA İSTEM YAZISIİstanbul, __/__/2016Sayın _______________, ________________________olarak görev yaptığınız şirketimizde …./…../….. tarihli tutanak uyarınca, İşyerinde mesai saatleri içerisinde işiniz ve görevinizle meşgul olmanız gerekirken ve bu konuda daha önce sözlü olarak uyarılmasına rağmen çalışma saatleri içerisinde sürekli olarak cep telefonunuz ile meşgul olduğunuz ve amiriniz konumunda olan kişilere karşı tehdit içerikli konuşmalar yaptığınız tespit edilmiştir.Konu ile ilgili yazılı açıklamalarınızı işbu yazının tebliğinden itibaren bir (1) iş günü içerisinde bizimle paylaşmanızı dikkatinize sunar, aksi halde savunma verme hakkınızdan vazgeçmiş sayılacağınızı bildiririz. …./…../2016Tebliğ Eden Tebellüğ Eden İşveren / İşveren Vekili Adı-soyadı İmzaKaşe İmza
 • 7
  Önizleme: 1 yıl önce

  Kişisel Koruyucu Malzeme Zimmet Tuatanağı

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  KİŞİSEL KORUYUCU MALZEME ZİMMET TUTANAĞISayı : …..İŞÇİNİNAdı Soyadı :İşyeri no :T.C Kimlik no :Görevi :İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü uyarınca işyerinde kullanılması gereken ve aşağıda karşısında imzam bulunan kişisel koruyucu malzemeleri sağlam ve eksiksiz durumda teslim aldım.*Bu koruyucu malzemenin nerede ve ne zaman kullanacağımı,*Kullanmadığım takdirde karşılaşabileceğim tehlikeleri,*İşimle ilgili verilen bu malzemelerin bakımını yapılarak muhafaza edeceğimi,*Kusurum nedeniyle malzemenin hasar görmesi durumunda derhal yenisini almak üzere yetkililere başvuracağımı ve kaybolması halinde rayiç bedelini ödeyeceğimi,*Eskidikçe yenisi ile değiştirilmesini talep edeceğimi,*Kullanmadığım takdirde ihtar edileceği,ikinci ihtarda 4857/25-II-ı bendi gereği iş sözleşmemin sona erdirileceği,*İş sözleşmemin son bulması halinde bu malzemeleri teslim edeceğimi,kabul ve taahhüt ederim …../…../……KORUYUCU MALZEMENİNKodu Cinsi Adedi Miadı Teslim tarihiTESLİM EDEN GÖREVLİ TESLİM ALAN İŞÇİAdı Soyadı Adı Soyadı
 • 5
  Önizleme: 1 yıl önce

  Word Dosyası Halinde Örnek Tutanak

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  TUTANAK İstanbul, __/__/2016PERSONEL__________Adı Soyadı :T.C Kimlik no :Görevi :Bölümü :…………………………………… görevini sürdüren Sn. ………………………….. ..../...../.....günü saat..........da yapılan kontrolde “mesai saatleri içerisinde uzun süreli ve sık sık yapılan özel cep telefonu kullanımı nedeniyle iş görme edimini aksattığı ve bu konuda daha önce sözlü olarak uyarılmasına rağmen, tehditlerde bulunarak(….) cep telefonuyla sık sık görüşmeler yapmaya devam ettiği ” ( İşyeri temizliği, raf düzeni, açılış kapanış işlemleri, müşteriyi güler yüzle karşılama, yaka kartı takmaması, mesaiye sürekli geç gelmesi, mola sürelerine uymama, kılık kıyafet prosedürüne uygun davranmama) zamanında yapmamış olduğu / tespit edilmiştir.Bu davranışın diğer çalışanlara ek yük getirmiş ve personelin / işyeri kültürünü benimsemeyerek uyumsuz hareketlerin devamına neden olacağı ve bu uyumsuzluğun diğer çalışanlara kötü örnek teşkil edeceği sonucuna varılmıştır.İş bu tutanak şahitler huzurunda anılan işçinin bahse konu durumu belgelemek amacıyla olaya tanık olanların tespiti üzerine ..../...../..... tarihinde düzenlenmiştir.TANIK TANIK İŞVEREN/VEKİLİAdı Soyadı: Adı Soyadı: Adı Soyadı:Görevi : Görevi : Görevi :İmzası İmzası İmzası
 • 4
  Önizleme: 2 ay önce

  İŞE İZİNSİZ GELMEME / İŞE GEÇ GELME TUTANAĞI

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  İŞE İZİNSİZ GELMEME / İŞE GEÇ GELME TUTANAĞITUTANAKTIRİŞVERENİN ;Adı Soyadı-Unvanı:Adresi:SGK İşyeri Sicil Numarası:Yukarıda Adı Soyadı/Unvanı adresi yazılı işyerimizde çalışan ……………………………………. T.C. kimlik numaralı ………… …………..isimli işçimiz; … / … / ……. tarihinde iznimiz ve bilgimiz olmaksızın mazeretsiz olarak mesaisine gelmemiştir / ……. saat geç gelmiştir.İşbu tutanak/......./tarihinde aşağıda isimleri yazılı şahitler huzurunda düzenlenmiş ve müştereken imza altına alınmıştır.ŞahitŞahit ŞahitAdı Soyadı/UnvanıAdı Soyadı/UnvanıAdı Soyadı/Unvanıimza imzaimzaİşveren / Vekili / Bölüm AmiriAdı Soyadı/Unvanıimza
 • 3
  Önizleme: 2 ay önce

  İfade Tutanağı (Docx)

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  5466715117475EK: 5020000EK: 5İFADE TUTANAĞIAdı ve Soyadı :Ana ve Baba adı :Doğum Yeri ve Tarihi :Mesleği/Görevi :İkametgah Adresi :Yukarıda açık kimliği yazılı …………………. …./…./.... tarihinde saat …..’da ………………….deki Müfettişlik çalışma odasında hazır bulundurularak, bilgisine başvurulacak konu/konular kendisine anlatılıp sorulduğunda “…………………………..…” dedi. İfadesi ………’e okutuldu. Yazılanların söylediklerinin aynısı olduğunu ve ekleyecek başka bir hususun bulunmadığını beyan etmesi üzerine işbu ifade tutanağı birlikte imzalandı. ………., …./…./2008Ad-Soyad Ad-Soyad Unvanİfade Sahibi
 • 2
  Önizleme: 2 ay önce

  OLAY  TUTANAĞI (PERSONEL)

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  4857 sayılı İş Kanununun “Süreli Fesih” başlıklı 17. maddesinde; belirsiz süreli iş OLAY  TUTANAĞI (PERSONEL)İŞYERİNİNUnvanı:TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİFaaliyet Konusu:YÜKSEKÖĞRETİMÇALIŞANINAdı Soyadı:T.C Kimlik No:Birimi / Bölümü:  Görevi / Kadrosu:OLAYIN KONUSU:          ...../..../..... tarihinde ..... - ...... saatleri arasında iş bu tutanaktaki olaya konu olan çalışan ……………………………………………… .............................................. yerinde/bölümünde……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………….. eylemini yapmıştır. Adı geçen çalışan, Üniversitemiz ile imzaladığı iş sözleşmesinin ....... maddesine aykırı davranarak işyeri disiplinini ihlal etmiştir.   İş bu olay tespit tutanağı aşağıdaki imzası bulunan kişiler ve adı geçen işçi tarafından bir baskıya maruz kalmadan tanıklar huzurunda imzalanmıştır. ....../..../.... YETKİLİ AMİR           TANIKLAR                    ÇALIŞANTESLİM VE TESELLÜM TUTANAĞIİŞYERİNİNUNVANI:TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ………………………ADRESİ                     : ………………………………………………………….FAALİYET KONUSU :........................................................................TESLİM OLUNAN MALZEMEKODU                         :..................................TANIMI                       :..................................................DİĞER BİLGİLER       :........................................................................TESLİM TARİHİ         :....../......./..........   Mülkiyeti................................................................................ ye ait olan ................................... malzeme (çalışanın adı-soyadı) ……………..................ile birlikte çalışır durumda eksiksiz olarak teslim edilmiştir.Garanti kapsamına girmeyen ve kullanıcı hatasından kaynaklanan arızaların tamirinden kendisinden sorumlu olduğu imza sahibine hatırlatılmıştır.TESLİM EDENADI SOYADI        :...................................................................T.C KİMLİK NO   :..................................................................GÖREVİ               :...................................................................İMZASI                 :..................................       Mülkiyeti..............................................................................ye ait olan yukarıda belirtilen malzemeyi çalışır durumda eksiksiz olarak teslim aldım.Demirbaş olarak aldığım bu malzemeyi emeklilik, istifa veya görevden ayrılma gibi durumlarda eksiksiz ve çalışır durumda görevlilere teslim edeceğim.   TESLİM ALANADI SOYADI     :......................................................................T.C KİMLİK NO :......................................................................GÖREVİ            :......................................................................İMZASI              :........................................... KİŞİSEL KORUYUCU MALZEME ZİMMET TUTANAĞIÇALIŞANINAdı Soyadı:İşyeri no:T.C Kimlik no:Görevi:    İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü uyarınca işyerinde kullanılması gereken ve aşağıda karşısında imzam bulunan kişisel koruyucu malzemeleri sağlam ve eksiksiz durumda teslim aldım.  *Bu koruyucu malzemeyi nerede ve ne zaman kullanacağımı bildiğimi,  *Kullanmadığım takdirde karşılaşabileceğim tehlikeleri bildiğimi,   *İşimle ilgili verilen bu malzemelerin bakımını yapılarak muhafaza edeceğimi,  *Kusurum nedeniyle malzemenin hasar görmesi durumunda derhal yenisini almak üzere yetkililere başvuracağımı ve kaybolması halinde rayiç bedelini ödeyeceğimi,  *Eskidikçe yenisi ile değiştirilmesini talep edeceğimi,  *Kullanmadığım takdirde ihtar edileceği, ikinci ihtarda 4857/25-II-ı bendi gereği iş sözleşmemin sona erdirileceği,  *İş sözleşmemin son bulması halinde bu malzemeleri teslim edeceğimi, kabul ve taahhüt ederim ...../...../......KORUYUCU MALZEMENİNKodu             Cinsi                    Adedi              Miadı                Teslim tarihi       TESLİM EDEN (GÖREVLİ)                                             TESLİM ALAN (ÇALIŞAN) Adı ve Soyadı                                                                         Adı ve Soyadı İZİN KARŞILIĞI TELAFİ ÇALIŞMASI MUTABAKAT  TUTANAĞI Sayı: .......                                                                       TARİH: ...../...../.....         4857 Sayılı İş Kanununun 64.maddesi uyarınca :*Doğal afetler nedeniyle bir haftadan fazla süren süreler için işin durması,*İşverenin yönetim anlayışına dayanarak ulusal bayram ve genel tatil günlerinden önce veya sonra işyerini tatil etmesi,*İşyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması,*Çalışanın talebi üzerine kendisine izin verilmesi,*Resmi makamlarca işyerinin tatil edilmesi, vb. gibi hallede işverenin  telafi çalışması yaptırma hakkına sahip olarak bu çalışmalar fazla çalışma veya fazla sürelerde çalışma sayılmayacağı taraflarca bilinmekte ve haftalık çalışma süresine ilaveten üç saatten fazla olmamak kaydıyla ve hafta tatil günleri yapılmamak kaydıyla işçi, telafi çalışması yapmayı kabul ve taahhüt eder. Çalışanın Adı ve Soyadı:İmzası:İşyeri no           Adı ve Soyadı           Telafi Çalışması toplamı      Yapılacak Aylar       İmza-----------      ---------------------    -------------------------------    ---------------------   -------------  İŞYERİNİ TERK TUTANAĞISayı : ....ÇALIŞANIN Adı ve Soyadı: İşyeri no: T.C Kimlik no: Görevi: Adresi:    Yukarıda işyeri pozisyonu ve açık bilgileri bulunan .....................................................’nın ……/…../ …….günü saat........da işi bıraktığını ifade ederek, neden belirtmeksizin işi terk ettiği tespit edilmiştir. Adı geçen işçiye kendi isteği ile işi bırakması nedeniyle tazminat ödemesi yapılmayacağı, kanunen de böyle bir ödeme imkanının bulunmadığını ve bu durum karşısında işverenin maddi / manevi ve ihbar tazminatı talep etme hakkının bulunduğu kendisine söylenmiştir.   İş bu tutanak yukarıda bahse konu durumu belgelemek amacıyla olaya tanık olanların görgü ve bilgisi doğrultusunda okunarak tanıklarca imzalanmıştır. ...../....../.......TANIKLARINAdı ve SoyadıAdı ve SoyadıT.C Kimlik noT.C Kimlik noİmzasıİmzası İŞYERİ DİSİPLİNİNİ İHLAL TUTANAĞISayı: ......ÇALIŞANIN Adı ve Soyadı: İşyeri no: T.C Kimlik no: Bölümü:      ....../....../...... günü , saat...........de yapılan kontrollerde.................................işini yapan (çalışanın adı) işyerini paydos zamanından ….. saat …… dakika önce terk etmiş / işe ….. saat …….. dakika geç gelmiş olduğu tespit olunmuştur. Bu durum, diğer çalışanlara ek yük getirmiş ve çalışanın işyeri kültürünü benimsemeyerek  uyumsuz hareketlerin devamına neden olacağı ve bu uyumsuzluğun diğer çalışanlara kötü örnek teşkil edeceği sonucuna varılmıştır.   İş bu tutanak şahitler ve diğer çalışanlar huzurunda okunarak imzalanmıştır.TANIKLARINAdı ve SoyadıAdı ve SoyadıT.C Kimlik noT.C Kimlik noİmzasıİmzasıİŞYERİNİNUnvanı:Faaliyet konusu:Adresi:BİRİM SORUMLUSUNUNAdı ve Soyadı:Görevi:İmzası: İŞİ AKSATMA TUTANAĞIÇALIŞANINAdı Soyadı:İşyeri no:T.C Kimlik no:Görevi:      ..../...../.....günü saat..........da yapılan kontrollerde ................................................bölümündeçalışan   (çalışanın adı soyadı) işini zamanında yapmamış olduğu, işini yavaşlattığı, işlerin kötü, eksik ve yetersiz olarak yapılmasına sebep olduğu ve bu davranışın işyerine zarar verdiği tanıkların şahadeti ile de tespit edilmiştir.    İş bu tutanak mahallinde tanzim olundu ve okunarak imza altına alındı. …../ ….. / …….TANIKLARINAdı ve SoyadıAdı ve SoyadıT.C Kimlik noT.C Kimlik noİmzasıİmzası İŞYERİNİNUnvanı:Faaliyet konusu:Adresi:BİRİM SORUMLUSUNUNAdı Soyadı:Görevi:İmzası:İŞE GELMEME TUTANAĞISayı: ...........İŞÇİNİN        Adı Soyadı              : T.C Kimlik no         :Çalıştığı bölüm       :İşe gelmediği tarih   :İşbaşı saati               :      ………………………………………… unvanlı ……………………………………………….. adresinde kurulu......................................işyeri numarasında işlem gören işyeri çalışanı bildirimde bulunmaksızın ve izinsiz olarak yukarıda belirtilen tarihteki mesaisine gelmemiştir.     İş bu tutanak şahitler huzurunda anılan çalışanın, yapılmakta olan işbaşında çalışma yerinde olmadığının tespiti üzerine …../..../….. .tarihi saat .....de düzenlenmiştir. YETKİLİ AMİR                            TANIK                                   TANIKİŞE  BAŞLATMA  TUTANAĞI  ..............................................................unvanlı işyerinde ................... işinde çalışmaya başlayacak olan (çalışanın adı soyadı) yaptığı iş ile ilgili standartlar, çalışma şekilleri, alınması gerekli tedbirler, iş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili uyarılar araştırma ve tecrübeye dayanılarak yeterli olarak verilmiştir.     Yukarıda adı geçen işçi bu hususlarda yeterli bilgi ve beceriye sahip olduğu, işine azami dikkati ve önemi vereceği tespit edildikten sonra ...../...../...... tarihinde işe başlatılmıştır.    İş bu tutanak görev yerinde okunarak taraflarca imza edilmiştir. …. / / YETKİLİ AMİR                                                    ÇALIŞANİŞ SÖZLEŞMESİ / PERSONEL YÖNETMELİĞİ                                 BİLDİRİM TUTANAĞISayı:.......... Düzenlenme tarihi: ....../....../......     İş sözleşmesi / personel yönetmeliğindeki iş şartlarını itirazsız kabul ediyorum.4857 Sayılı İş Kanununun 8 ve 22.ci maddeleri uyarınca iş şartlarını belirtir iş sözleşmesinin / personel yönetmeliğinin bir nüshasını yetkililerden aldım.ÇALIŞANIN  Adı ve Soyadı:  Adresi:  Ev tel :   Cep tel:  İmza İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ TUTANAĞISayı: .......EĞİTİMİN KAPSAMI-Genel iş sağlığı ve güvenliği-İş kazaları ve meslek hastalıklarının sebepleri-İşyerindeki riskler-İş ekipmanlarının güvenli kullanımı-Kişisel koruyucu alet ve edevat kullanımı-Uyarı işaretleri-Yangın olayı ve yangından korunma-Temizlik, tertip ve düzen-İlk yardım ve kurtarma-İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma-Sivil savunma ile ilgili bilgiler-Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler-Çalışanların hak ve sorumlulukları       .........................................................................unvanlı işyerinde................................işinde çalışan(çalışanın adı……………) yapacağı işlerde karşılaşabileceği mesleki riskler, iş kazaları ve meslek hastalıkları alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda işyerimizde düzenlenen iş sağlığı ve güvenliği eğitimi programında çalışma şekilleri ve kendisinden istenenler, teorik ve pratik bilgiler verilmiş ve aşağıda kimliği belirtilen çalışanın iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilgi ve beceriye sahip olduğu ölçme ve değerlendirmeler sonucu anlaşılmış ve bu eğitimin sonucunda işe başlatılmıştır. ÇALIŞANIN         İŞYERİ HEKİMİNİN             İŞYERİ UZMANININ    İŞVERENİN Adı ve Soyadı Adı Soyadı Adı ve Soyadı UnvanİŞ GÜVENLİĞİ TALİMATI TUTANAĞIÇALIŞANINAdı ve Soyadı     :İşyeri özlük no :T.C Kimlik no :Çalıştığı bölüm:Görevi             :   Yukarıda açık kimliği yazılı (ÇALIŞANIN ADI SOYADI…………) işyerimizde aşağıda belirtilen şartları muhakkak surette riayet ederek çalışacağına dair bu talimat ve tutanak muhteviyatı, tarafların serbest iradeleri çerçevesinde tanzim ve imza edilmiştir.-İşyerinde alınmış iş güvenliği tedbirlerine tamamen uyacağım.-İşyeri tarafından bir örneği asılmış bulunan İş Güvenliği Talimatlarını okudum, bu talimatlara kesinlikle uyacağım.-İşyerinde asılmış bulunan iş güvenliği tedbirleri ile ilgili ikaz levhalarını  gördüm, bu levhalardaki uyarıları dikkate alacağım.-Verilen görevi bana tarif edildiği şekilde yapacağım. Amirlerimin verdiği emirlere tamamen uyacağım.-Kendi işimden başka işe karışmayacağım.-İşimin icap ettirdiği kişisel emniyet malzemesinin bulunduğunu biliyorum. İşimin türüne göre bana teslim edilen koruyucu malzemeyi iş zamanında daima kullanacağım. Bu malzemeyi eskitir veya kırarsam yahut kaybedersem amirime hemen haber vererek yenisini isteyeceğim. Koruyucu malzemeyi almadan işbaşı yapmayacağım.-İşyerinden izinsiz ayrılmayacağım. İşyeri yetkililerinden izin almadan misafir kabul etmeyeceğim.-Toz yoğun yerlerde toz maskesi, baretle çalışılması gerekli yerlerde baret, düşme tehlikesi olan yerlerde emniyet kemerini kullanacağım.-Arızalı takım ve alet kullanmayacağım.-İşyerinde sağlık ve güvenlik için ciddi ve ani bir tehlike olduğunu yahut koruma tedbirlerinde aksaklık olduğu kanaatine varırsam yetkililere derhal haber vereceğim.İş bu tutanak 2 nüsha olarak ..../...../......tarihinde imzalanmıştır.BİRİM SORUMLUSUNUN                             ÇALIŞANINAdı Soyadı                                                Adı Soyadı             TESLİM TUTANAĞI VE TAAHHÜTNAMEİşyeri Ünvanı          :İşyeri Numarası   :İşyeri Adresi           :İşyeri Tel. No      :TÜRÜ   CİNSİ   ADEDİ   KULLANIM SÜRESİ►Baş Koruyucuları   - Örnek:…Baret  -  1 adet  -  Sürekli►El ve Ayak Korunması   - Örnek:…...Eldiven, Lastik Eldiven, Koruyucu Ayakkabı  -  1 Takım, 1 Takım, 1 Takım 6 Aylık, 6 Aylık, 6 Aylık►Koruyucu Giyim   - Örnek:……….Önlük , İş Elbisesi   - 1 Takım,1 Takım  -  6 Aylık , 6 Aylık►Koruyucu Aletler  - Örnek:……….Emniyet Kemeri ve Halatı, Kauçuk Ayakkabı   - 1 Takım, 1 Takım  -  Teslim EdenAdı ve Soyadı      :            Görevi/Ünvanı:          İmza   ………………………………………….. adresinde bulunan …………….nde, işe başladığım ../../… tarihinde tarafıma yukarıda belirtilen  baret, eldiven, emniyet kemeri ve emniyet halatı, kauçuk ayakkabı, iş elbisesi olmak üzere (  ) adet iş güvenliği malzemesini tam ve çalışır vaziyette teslim aldım. Bu malzemeleri iş esnasında ve mutlaka kullanım kılavuzunda yazılı olduğu ve okuduğum ve tarafıma öğretilen şekliyle kullanacağımı, bu malzemeleri gerektiğinde kullanmadığım takdirde meydana gelecek olaylardan, kazalardan işverenimi sorumlu tutmayacağımı, malzemelerin eskimesi veya arızalanması halinde yenisini almak üzere iade edeceğimi ve arızalı, kullanılmayacak durumdaki iş güvenliği malzemeleri ile çalışmayacağımı beyan ve taahhüt ederim.   / /Teslim Alan: Adı ve Soyadı:              T.C. Numarası:                                                                     İmza  FESİH BİLDİRİMİNİN TEBELLÜĞ EDİLMEMESİ                                     TUTANAĞISayı:. ....İŞYERİNİNUnvanı:Adresi:ÇALIŞANINAdı ve Soyadı:İşyeri no:T.C Kimlik no:Birimi / Bölümü :Adresi:   Yukarıda belirtilen adreste kurulu .....................................................................unvanlı işyerimiz (çalışanın adı soyadı………) iş sözleşmesi ...../...../...... tarihinde 4857 Sayılı İş Kanununun 17.maddesine göre feshedilmiştir.   Bu konuda işverenliğimizce düzenlenen ...../...../..... tarih ve .......sayılı yazılı bildirim işçitarafından imzadan kaçınılmış ve tebellüğ edilmemiştir. Söz konusu bildirim şahitler huzurunda kendisine okunmuştur. Bu hususu tespit için aşağıdaki şahitlerin imzaları ile iş bu tutanak..../..../..... tarihinde tanzim edilmiştir.İŞVEREN veya Vekili                             TANIK                      TANIK HUKUKA AYKIRI DAVRANIŞ TESPİT TUTANAĞISayı: ......ÇALIŞANINAdı ve Soyadı:İşyeri no:T.C Kimlik no:Görevi:AYKIRI DAVRANIŞINYeri-Bölümü:Olay tarihi ve saati:Olayın öğrenme tarihiÖZÜ:*İş sözleşmesinin yapılması esnasında kendi vasıfları ile ilgili işvereni yanıltmak 4857/25-II-a*Çalışanın mazeretsiz ve izinsiz olarak bir ay içinde 3 iş günü işe devamsızlık 4857/25-II-g*Evrakta sahtecilik yapmak   4857/25-II-e*Zimmetine para geçirmek  4857/25-II-e*İşyerinde hırsızlık yapmak  4857/ 25-II-e*İşverenin mesleki sırlarını ifşa etmek 4857/25-II-e*İşveren veya personeli hakkında şeref ve namusuna dokunacak asılsız davranışta bulunmak4857/25-II-b*Topluca verimi düşürmek 2822-25 md.*İşyerinde 7 günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi 4857/25-II-f*İşyerinde başka bir işçiye cinsel tacizde bulunmak veya ilişkiye girmek 4857/25-II-c*İzin almadan mazeretsiz olarak bir ayda herhangi bir tatil gününden sonra gelen işgünü işe devamsızlığı iki kez tekrarlamak 4857/25-II-g*İş güvenliği ve işçi sağlığı talimatlarına uymamak 4857/25-II-ı  Yukarıda kimliği belirli personelin aykırı davranışını tespit amacıyla iş bu tutanak şahitler huzurunda ve belgeler ışığında İş Yasasının 25-II ve 109.maddeleri gereğince tanzim ve imza olunmuştur.OLAY           :TANIKLAR  :BELGELER  :ÖNERİLER   :A-İhtar verilsinB-Eğitime alınsın C-İş değişikliği yapılsınD-İş akdi feshedilsin                                                                İŞVEREN veya VekiliEĞİTİME KATILMA TUTANAĞIÇALIŞANINAdı ve Soyadı:T.C Kimlik no:Görevi:*İşyerinde işe alınmadan önce, çalışma yeri ve iş değişikliğinde makine ekipmanların değişmesinde, yeni yönetim teknikleri ve teknolojiler uygulanmasında teorik ve pratik olarak işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda aşağıdaki çizelgede belirtilen eğitimlere katıldığımı,*Eğitim personeli tarafından işbaşında eğitim verildiğini ve bu eğitimlere işyerindeki makine ve tezgahların çalışması, tehlikeleri ile tehlikeli davranışların ve alınması gerekli önlemlerin öğretildiği,*Teslim edilen koruyucuların nerede ve ne zaman kullanılacağı, kullanılmadığı takdirde karşılaşılabilecek tehlikeler ve cezai yaptırımların anlatıldığı,*İşyerinde imza karşılığı verilen yazılı dokümanlar ve yetkililer tarafından yapılan kontrol ve ikazlar doğrultusunda tüm işçi sağlığı e iş güvenliği kurallarına uymayı, kurallara uymamaktan kaynaklanan üçüncü şahıslara ve işletmeye verilecek zarar ve ziyandan sorumlu olacağımı kabul ve taahhüt etmekle işvereni ibra ederim.TARİH:..../...../......EĞİTİMİ SAĞLAYANINUnvanı:Faaliyet Konusu:Adresi: VERİLEN EĞİTİMİN                                                       EĞİTİMİ VERENSıra no           tarihi           Konusu                                     Adı ve Soyadı1-2-3-EĞİTİMİ ALANAdı ve SoyadıFAZLA ÇALIŞMA / FAZLA SÜRELERDE ÇALIŞMA                               MUTABAKAT TUTANAĞISayı: İŞYERİNİNUnvanı:Adresi:       Yukarıda unvanı ve açık adresi belirtilen işyerinde işveren veya vekilinin talep etmesi halinde imzaladığım iş sözleşmesindeki çalışma şartları çerçevesinde fazla çalışma/fazla sürelerde çalışma yapmayı, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde gerekirse hafta tatilinde çalışmayı kabul ve taahhüt ediyorum.      Sağlık koşullarımın fazla çalışma yapmama engel teşkil ettiğini belgelendiremediğim takdirde işyeri bir yıl süresince sorumlu ve kusurlu değildir.ÇALIŞANINAdı ve Soyadıİşyeri noT.C Kimlik noİşe giriş tarihiMutabakat tarihiİmzasıİş arama iznini kullandığıma dair tutanak örneği
 • 1
  Önizleme: 2 ay önce

  Maddi Hata Tutanağı

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  TUTANAKFakültemiz…………………………. Bölümü …….. numaralı öğrencisi ……………………..……nin …./…../…….tarihli ve ………sayılı maddi hata dilekçesine istinaden , ……...eğitim-öğretim güz/bahar yarıyılına ait ………… / ………………………………… dersinin vize / final / bütünleme sınavına ait evrakların bulunduğu zarf (sınav poşeti) …/…./……. tarihinde saat ……… ‘da aşağıda belirtilen komisyon huzurunda açılmış olup, adıgeçen öğrenciye ait sınav kağıdı incelenerek, herhangi bir maddi hata bulunmaktadır/bulunmamaktadır. İşbu tutanak aşağıda belirtilen komisyon tarafından imza altına alınmıştır. …../…../…….. Prof. Dr. Özdemir KOÇAKKomisyon BaşkanıDoç.Dr.Sinan GÖNEN Yrd.Doç.Dr. Hakan KUYUMCU Yrd.Doç.Dr. Tolga BOZKURT Üye Üye ÜyeDersin sorumlu öğretim elemanı

Tutanak Örnekleri Videoları

 • 5
  8 ay önce

  Kaza Tutanağı Nasıl Doldurulur Videolu Anlatım

 • 3
  2 ay önce

  Tutanak Alt ve Üst Bilgi Ayarlama

Tutanak Örnekleri Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Tutanak Örnekleri Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Kapak Resmi
Olay Tutanağı Örneği
Yazı İşlemleri
İlgili Yazılar
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)