Nedir.Org *
admin

Tutanak Örnekleri Nedir

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle

Çeşitli Konularda 5 Tane Tutanak Örneği

İşe Gelmeme Tutanağı

TUTANAKTIR
Tarih……/……/20 
KONU : 
Kurumumuzun ……………………. bölümünde …………………….. görevi yapmakta olan ve aşağıda açık kimliği yazılı çalışan ; amirlerinden/ işvereninden yazılı ve sözlü izin almadan ve hakli bir neden bildirmeden ( çalışan yada yakınları ile temasa geçilerek devamsızlığının nedeni anlaşılacaktır.) …../……/20 tarihi itibariyle iş yerindeki mesaisine gelmemiş, mazeret dahi bildirmemiştir.  Durumu belirten iş bu tutanak tebellüğ yerine geçmesi için şahitler huzurunda imza altına alınmıştır. ………/………/20 
ŞAHİT ŞAHİT ŞAHİT 
(ADI SOYADI) (ADI SOYADI) (ADI SOYADI)
İLGİLİ ÇALIŞANIN 
• ADI SOYADI : TELEFON : 
• UNVANI : İMZA : 
Savunmanızı Yazmaya Buradan Başlayınız :Olay Tutanağı Örneği

Olay Tutanağı
31 Temmuz Salı günü 16:29 saatleri arasında personel amirliği görevini yürüttüğüm xxx isimli firmanın personel yemekhanesinde A.H. isimli çalışan Z.T isimli başka bir çalışanı darp ederek kafasını duvara vurmuştur. Bunun sonucunda Z.T adlı çalışan yere düşmüş ve bayılmıştır. Hemen ilk müdahalesi yapılarak sağlık ocağına sevk edilmiştir. Ve ailesi bilgilendirilmiştir. İşbu olay tutanağı tarafımdan olay yerinde tanzim edildikten sonra imza altına alınmıştır.

İmza
İsim
Personel Amiri


Şahitler
İmza

Zimmet Tutanağı

TESLİM-TESELLÜM BELGESİDİR

 

……………. Fakültesi/Yüksekokulu/Meslek Yüksekokulu ………………..…………… Bölümü/Programı, …….….. Eğitim-Öğretim yılı ……... yarıyılına ait …….……………….. dersinin ……. adet sınav evrakı ve yoklama listesi kapalı zarf içerisinde ……… tarihinde elden teslim ettim.

 

 

 

TESLİM EDEN                                                                   TESLİM ALAN

 

Adı, soyadı, unvanı                                                                                 Adı, soyadı, unvanı

       (İmza )                                                                                    (İmza)   Teslim Tutanağı
TESLİM TUTANAĞI../../20….. Tarihinde ............................ TC Kimlik Nolu ............................  ........................‘a aşağıdaki araç gereç zimmetlenerek teslim edilmiştir.ARAÇ/GEREÇ NİTELİĞİ

ÖZELLİKLERİ

DİĞER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yukarıda teslim edilen araç/gereçlerden  ............... ........................ sorumludur.


Kullanım şartları ve şirketin zimmet kuralları hakkında bilgi verilerek yukarıdaki araç gereçleri teslim aldım .


Tarafıma zimmetlenen araç gereçeleri uygun şekilde ve çalışma süresince kullanacağımı tahaahüt ederim.


Bu araç/gereçlerin; zarar görmesi veya arızalanması halinde ilgili yerlere bilgi vereceğimi, ‘şirket araç/gereç kullanma talimat ve prosedürlerine’ uygun olarak özenli ve dikkatli şekilde kullanacağımı, şahsi kusurum veya kasti sebeple oluşacak her türlü zararda İş Mevzuatının uygun gördüğü şekilde yapılacak işlemleri ve yaptırımları kabul ettiğimi beyan ederim.


   Teslim Alan           Teslim Eden

Ad Soyad / İmza        Ad Soyad / İmza
Hasar Tespit Tutanağı

Hasar Tespit Tutanağı
03 Eylül Çarşamba günü 13:00/14:00 saatleri arasında şantiye şefi görevini yürüttüğüm xxx isimli firmanın yenievler inşaatında Ahmet Mehmet yönetimindeki dozer geri geri giderken yerde duran fayansların üzerinden geçerek kırmıştır. Hemen müdahale edilerek diğer kolilerin zarar görmesi engellenmiştir. 5 koli fayans kullanılamaz hale gelmiştirİşbu hasar tutanağı tarafımdan olay yerinde tanzim edildikten sonra görgü şahitleri ali veli ve yusufa boza imzalatılmıştır.

İmza
İsim
Şantiye Şefi


Şahitler
İmza

Tutanak Örnekleri Resimleri

Tutanak Örnekleri Sunumları

Tutanak Örnekleri Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Tutanak Örnekleri Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Yazı İşlemleri
İlgili Yazılar
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)
Facebook Grubumuz

Birşey Unutmadın mı ?

Bizi sonra tekrar bulmak için sitemizi aşağıdan beğenmelisin