Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
admin

Tutanak Örnekleri Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle

Çeşitli Konularda 5 Tane Tutanak Örneği

İşe Gelmeme Tutanağı

TUTANAKTIR
Tarih……/……/20 
KONU : 
Kurumumuzun ……………………. bölümünde …………………….. görevi yapmakta olan ve aşağıda açık kimliği yazılı çalışan ; amirlerinden/ işvereninden yazılı ve sözlü izin almadan ve hakli bir neden bildirmeden ( çalışan yada yakınları ile temasa geçilerek devamsızlığının nedeni anlaşılacaktır.) …../……/20 tarihi itibariyle iş yerindeki mesaisine gelmemiş, mazeret dahi bildirmemiştir.  Durumu belirten iş bu tutanak tebellüğ yerine geçmesi için şahitler huzurunda imza altına alınmıştır. ………/………/20 
ŞAHİT ŞAHİT ŞAHİT 
(ADI SOYADI) (ADI SOYADI) (ADI SOYADI)
İLGİLİ ÇALIŞANIN 
• ADI SOYADI : TELEFON : 
• UNVANI : İMZA : 
Savunmanızı Yazmaya Buradan Başlayınız :Olay Tutanağı Örneği

Olay Tutanağı
31 Temmuz Salı günü 16:29 saatleri arasında personel amirliği görevini yürüttüğüm xxx isimli firmanın personel yemekhanesinde A.H. isimli çalışan Z.T isimli başka bir çalışanı darp ederek kafasını duvara vurmuştur. Bunun sonucunda Z.T adlı çalışan yere düşmüş ve bayılmıştır. Hemen ilk müdahalesi yapılarak sağlık ocağına sevk edilmiştir. Ve ailesi bilgilendirilmiştir. İşbu olay tutanağı tarafımdan olay yerinde tanzim edildikten sonra imza altına alınmıştır.

İmza
İsim
Personel Amiri


Şahitler
İmza

Zimmet Tutanağı

TESLİM-TESELLÜM BELGESİDİR

 

……………. Fakültesi/Yüksekokulu/Meslek Yüksekokulu ………………..…………… Bölümü/Programı, …….….. Eğitim-Öğretim yılı ……... yarıyılına ait …….……………….. dersinin ……. adet sınav evrakı ve yoklama listesi kapalı zarf içerisinde ……… tarihinde elden teslim ettim.

 

 

 

TESLİM EDEN                                                                   TESLİM ALAN

 

Adı, soyadı, unvanı                                                                                 Adı, soyadı, unvanı

       (İmza )                                                                                    (İmza)   Teslim Tutanağı
TESLİM TUTANAĞI../../20….. Tarihinde ............................ TC Kimlik Nolu ............................  ........................‘a aşağıdaki araç gereç zimmetlenerek teslim edilmiştir.ARAÇ/GEREÇ NİTELİĞİ

ÖZELLİKLERİ

DİĞER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yukarıda teslim edilen araç/gereçlerden  ............... ........................ sorumludur.


Kullanım şartları ve şirketin zimmet kuralları hakkında bilgi verilerek yukarıdaki araç gereçleri teslim aldım .


Tarafıma zimmetlenen araç gereçeleri uygun şekilde ve çalışma süresince kullanacağımı tahaahüt ederim.


Bu araç/gereçlerin; zarar görmesi veya arızalanması halinde ilgili yerlere bilgi vereceğimi, ‘şirket araç/gereç kullanma talimat ve prosedürlerine’ uygun olarak özenli ve dikkatli şekilde kullanacağımı, şahsi kusurum veya kasti sebeple oluşacak her türlü zararda İş Mevzuatının uygun gördüğü şekilde yapılacak işlemleri ve yaptırımları kabul ettiğimi beyan ederim.


   Teslim Alan           Teslim Eden

Ad Soyad / İmza        Ad Soyad / İmza
Hasar Tespit Tutanağı

Hasar Tespit Tutanağı
03 Eylül Çarşamba günü 13:00/14:00 saatleri arasında şantiye şefi görevini yürüttüğüm xxx isimli firmanın yenievler inşaatında Ahmet Mehmet yönetimindeki dozer geri geri giderken yerde duran fayansların üzerinden geçerek kırmıştır. Hemen müdahale edilerek diğer kolilerin zarar görmesi engellenmiştir. 5 koli fayans kullanılamaz hale gelmiştirİşbu hasar tutanağı tarafımdan olay yerinde tanzim edildikten sonra görgü şahitleri ali veli ve yusufa boza imzalatılmıştır.

İmza
İsim
Şantiye Şefi


Şahitler
İmza

Tutanak Örnekleri Resimleri

 • 1
  Olay Tutanağı Örneği 4 ay önce

  Olay Tutanağı Örneği

Tutanak Örnekleri Sunumları

 • 6
  Önizleme: 11 ay önce

  Olay Tutanağı Örneği (Word)

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  OLAY TUTANAĞI10/10/2010 günü 11:00 – 11:20 saatleri arasında nöbet görevini yürüttüğüm Atatürk İlköğretim Okulu 2. katında, tuvaletlerin hemen önünde bir kargaşa farkedilmiş, 8. sınıf öğrencisi Zeki’ nin 7. sınıf öğrencisi Hasan’ ı darp edip kafasını duvara vurmasıyla Hasan bayılıp yere düşmüş ve alnında yaklaşık 10 cm lik bir yarık oluşmuştur. Hemen ilk müdahalesi yapılıp yakındaki sağlık ocağına sevkedilmesi sağlanmıştır.İşbu olay tutanağı tarafımdan olay yerinde tanzim edilerek imza altına alınmıştır. 10/10/2015 saat 11:15İmzalarNöbetçi öğretmen Şahit Şahit Okul Müdürü
 • 4
  Önizleme: 11 ay önce

  Savunma istem yazısı

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  SAVUNMA İSTEM YAZISIİstanbul, __/__/2016Sayın _______________, ________________________olarak görev yaptığınız şirketimizde …./…../….. tarihli tutanak uyarınca, İşyerinde mesai saatleri içerisinde işiniz ve görevinizle meşgul olmanız gerekirken ve bu konuda daha önce sözlü olarak uyarılmasına rağmen çalışma saatleri içerisinde sürekli olarak cep telefonunuz ile meşgul olduğunuz ve amiriniz konumunda olan kişilere karşı tehdit içerikli konuşmalar yaptığınız tespit edilmiştir.Konu ile ilgili yazılı açıklamalarınızı işbu yazının tebliğinden itibaren bir (1) iş günü içerisinde bizimle paylaşmanızı dikkatinize sunar, aksi halde savunma verme hakkınızdan vazgeçmiş sayılacağınızı bildiririz. …./…../2016Tebliğ Eden Tebellüğ Eden İşveren / İşveren Vekili Adı-soyadı İmzaKaşe İmza
 • 3
  Önizleme: 11 ay önce

  Kişisel Koruyucu Malzeme Zimmet Tuatanağı

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  KİŞİSEL KORUYUCU MALZEME ZİMMET TUTANAĞISayı : …..İŞÇİNİNAdı Soyadı :İşyeri no :T.C Kimlik no :Görevi :İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü uyarınca işyerinde kullanılması gereken ve aşağıda karşısında imzam bulunan kişisel koruyucu malzemeleri sağlam ve eksiksiz durumda teslim aldım.*Bu koruyucu malzemenin nerede ve ne zaman kullanacağımı,*Kullanmadığım takdirde karşılaşabileceğim tehlikeleri,*İşimle ilgili verilen bu malzemelerin bakımını yapılarak muhafaza edeceğimi,*Kusurum nedeniyle malzemenin hasar görmesi durumunda derhal yenisini almak üzere yetkililere başvuracağımı ve kaybolması halinde rayiç bedelini ödeyeceğimi,*Eskidikçe yenisi ile değiştirilmesini talep edeceğimi,*Kullanmadığım takdirde ihtar edileceği,ikinci ihtarda 4857/25-II-ı bendi gereği iş sözleşmemin sona erdirileceği,*İş sözleşmemin son bulması halinde bu malzemeleri teslim edeceğimi,kabul ve taahhüt ederim …../…../……KORUYUCU MALZEMENİNKodu Cinsi Adedi Miadı Teslim tarihiTESLİM EDEN GÖREVLİ TESLİM ALAN İŞÇİAdı Soyadı Adı Soyadı
 • 1
  Önizleme: 11 ay önce

  Word Dosyası Halinde Örnek Tutanak

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  TUTANAK İstanbul, __/__/2016PERSONEL__________Adı Soyadı :T.C Kimlik no :Görevi :Bölümü :…………………………………… görevini sürdüren Sn. ………………………….. ..../...../.....günü saat..........da yapılan kontrolde “mesai saatleri içerisinde uzun süreli ve sık sık yapılan özel cep telefonu kullanımı nedeniyle iş görme edimini aksattığı ve bu konuda daha önce sözlü olarak uyarılmasına rağmen, tehditlerde bulunarak(….) cep telefonuyla sık sık görüşmeler yapmaya devam ettiği ” ( İşyeri temizliği, raf düzeni, açılış kapanış işlemleri, müşteriyi güler yüzle karşılama, yaka kartı takmaması, mesaiye sürekli geç gelmesi, mola sürelerine uymama, kılık kıyafet prosedürüne uygun davranmama) zamanında yapmamış olduğu / tespit edilmiştir.Bu davranışın diğer çalışanlara ek yük getirmiş ve personelin / işyeri kültürünü benimsemeyerek uyumsuz hareketlerin devamına neden olacağı ve bu uyumsuzluğun diğer çalışanlara kötü örnek teşkil edeceği sonucuna varılmıştır.İş bu tutanak şahitler huzurunda anılan işçinin bahse konu durumu belgelemek amacıyla olaya tanık olanların tespiti üzerine ..../...../..... tarihinde düzenlenmiştir.TANIK TANIK İŞVEREN/VEKİLİAdı Soyadı: Adı Soyadı: Adı Soyadı:Görevi : Görevi : Görevi :İmzası İmzası İmzası

Tutanak Örnekleri Videoları

 • 1
  6 ay önce

  Kaza Tutanağı Nasıl Doldurulur Videolu Anlatım

Tutanak Örnekleri Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Tutanak Örnekleri Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Kapak Resmi
Olay Tutanağı Örneği
Sponsorlu Bağlantılar
Yazı İşlemleri
İlgili Yazılar
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)

Bir şey Unutmadın mı ?

Bizi sonra tekrar bulmak için sitemizi aşağıdan beğenmelisin